1 %

Kedves Szülők, Támogatóink!

Adószámunk: 18323832-1-02
Adataink a NIOK adatbázisában…

Köszönjük eddigi támogatásukat!

Kérjük, hogy adója 1 százalékával idén is támogassa a Pöndölyösöket.

A Pöndöly Néptánc és Hagyományőrző Egyesület javára a letölthető nyomtatvány segítségével is lehet rendelkezni.

Az adócsomag részét képező nyilatkozaton, vagy elektronikusan is rendelkezhetnek a

18323832-1-02 adószámmal.

A rendelkező nyilatkozatok beadási határideje: 2019. május 20.

Ugyanezen a nyomtatvány kitöltésével lehet a második kedvezményezetti körbe tartozó, támogatni kívánt, 4 jegyű technikai számmal rendelkező, (a 2011. évi CCVI. törvény szerinti) bevett egyház vagy a költségvetési törvényben meghatározott kiemelt előirányzat javára.
http://nav.gov.hu/nav/szja1_1/technikai_szamos_kedv/technikai_szamok_2019.html?query=%22technikai+sz%C3%A1mok%22
Amennyiben csak az egyik kedvezményezetti körbe tartozó szervezet javára kíván rendelkezni, és nem elektronikus úton nyújtja be a rendelkező nyilatkozatát tartalmazó 18EGYSZA jelű nyomtatványt, akkor a másik nyilatkozatra szolgáló részt hagyja üresen, vagy húzza át

A 2018. évtől kezdődően a bevett egyház technikai számára szóló nyilatkozat újabb technikai számos nyilatkozat beadásáig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig érvényes. Ha a 2018. évben tett, technikai számos bevett egyházra vonatkozó nyilatkozatát nem kívánja módosítani, akkor kérjük, hagyja üresen a 18EGYSZA jelű nyomtatvány „A kedvezményezett technikai száma, neve” mezőit.


Az azonos kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek közül csak egy javára rendelkezhet.

Ha úgy dönt, hogy neve és postai, illetve elektronikus levelezési címe közölhető az első kedvezményezetti körbe tartozó szervezettel, akkor szándékát az erre vonatkozó kódkockában jelölje „X”-szel, és töltse ki „Az adózó neve” mezőt és „Az adózó postai levelezési címe” vagy „Az adózó elektronikus levelezési címe” mezők közül legalább az egyiket. A kedvezményezett az Ön által megadott adatokat kizárólag a közhasznú tevékenységével kapcsolatban, az Önnel történő kapcsolatfelvételre, tájékoztatás nyújtására használhatja fel, és az adatokat kizárólag az adatszolgáltatást követő 5 évig kezelheti.
Az adatkezelési hozzájárulás megadása és a cím adatok kitöltése nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

A 18EGYSZA jelű nyomtatvány a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) közzétett általános nyomtatványkitöltő- és ellenőrző programmal (a továbbiakban: ÁNYK-AbevJava program) 2019. május 20-áig tölthető ki.
Papír alapú benyújtás választása esetén a kitöltött nyomtatvány kinyomtatható, és azt kell lezárt, postai borítékban, személyesen benyújtania vagy postán feladnia a NAV részére 2019. május 20-áig.

Amennyiben rendelkezik a központi elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges, Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó tárhellyel (a továbbiakban:„Ügyfélkapu”), akkor az ÁNYK-AbevJava program segítségével elektronikus úton (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján) továbbíthatja a kitöltött 18EGYSZA jelű nyomtatványt a NAV részére 2019. május 20-áig.

A NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) és a www.magyarorszag.hu oldalról elérhető, web alapú kitöltő- ellenőrző program (WebNYK) segítségével is lehetősége van rendelkezni, mely a kitöltés során segít a felajánlásra jogosult kedvezményezettek kiválasztásában.
Szabályszerű meghatalmazást szükséges csatolni a rendelkező nyilatkozathoz, ha azt nem a felajánló magánszemély küldi meg postai úton a NAV részére, vagy viszi személyesen a NAV Ügyfélszolgálatára (pl. munkáltató, könyvelő, stb.).

NAV – 18EGYSZA kitöltési útmutató (nav.gov.hu)

Köszönjük eddigi támogatásukat!.

Az SzJA 1 %-os felajánlásokból kapott támogatásokat az egyesület közhasznú céljaira (táborok, műsorok, viseletek, rendezvények, csoportok utazása) használtuk fel, amelyről a Közhasznúsági mellékletben minden évben részletesen beszámolunk.
Az 1 %-os felajánlásokból

2017-ben 326 026 Forint
2016-ban 287 842 Forint
2015-ben 301 013 Forint
2014-ben 184 171 Forint

támogatást kaptunk.

Kérjük, hogy adója 1 százalékával idén is támogassa a Pöndölyösöket

A korábbi 1 %-os felajánlásokról…